English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl dyddiad marwolaeth

Rose Crowther

Man geni: Caerdydd

Gwasanaeth: Nyrs, VAD, 03/06/1916

Nodiadau: Cysylltir Rose Crowther ag Eglwys Fethodistaidd Wesleaidd Roath Road, Caerdydd. Ymunodd â’r Groes Goch ym Mehefin 1916, ond does dim yn hysbys am ei gwasanaeth. Cafwyd y ddelwedd a’r wybodaeth trwy garedigrwydd Archifau Morgannwg (DWESA6)

Ffynonellau: https://archifaumorgannwg.wordpress.com/

Cyfeirnod: WaW0112

Rose Crowther VAD

Rose Crowther

Rose Crowther VAD

Cofnod y Groes Goch Rose Crowder.

Cerdyn cofnod y Groes Goch

Cofnod y Groes Goch Rose Crowder.


Cerdyn cofnod y Groes Goch (C) ar gyfer Rose Crowther yn dangos lle roedd hi’n gweithio.

Cerdyn cofnod y Groes Goch (cefn)

Cerdyn cofnod y Groes Goch (C) ar gyfer Rose Crowther yn dangos lle roedd hi’n gweithio.


Violet Annie Davies

Man geni: Llanelli

Gwasanaeth: Teleffonydd

Nodiadau: 15 oed. Derbyniodd Fedal Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig am ei dewrder yn aros yn ei safle waith ar y ffon yn ystod ffrwydrad difrifol.

Ffynonellau: The Carmarthen Journal and South Wales Weekly Advertiser;

Cyfeirnod: WaW0006

 adroddiad am y cyflwyniad yn y Carmarthen Journal and South Wales Advertiser, 19 Ebrill, 1918

Adroddiad papur newydd

adroddiad am y cyflwyniad yn y Carmarthen Journal and South Wales Advertiser, 19 Ebrill, 1918

adroddiad am y cyflwyniad yn y Cambrian Leader 30 Ebrill 1918

Adroddiad papur newydd

adroddiad am y cyflwyniad yn y Cambrian Leader 30 Ebrill 1918


Cefn y llun yn dangos ysgrifen Violet Annie Davies

Cefn y llun

Cefn y llun yn dangos ysgrifen Violet Annie Davies

Roedd Violet yn deleffonydd 15 oed mewn ffatri arfau rhyfel, a enillodd MOBE am aros yn ei man gwaith yn ystod ffrwydrad

Violet Annie Davies

Roedd Violet yn deleffonydd 15 oed mewn ffatri arfau rhyfel, a enillodd MOBE am aros yn ei man gwaith yn ystod ffrwydrad


Lottie Davies (married / priod Buley)

Gwasanaeth: Nyrs, VAD

Nodiadau: Yn ol ei nith, Mary Davies: Roedd fy modryb yn nyrs yng Nghaerffili yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a bu yn nyrsio milwr cocni ifanc a gawsai ei anafu ar y Somme. Rhedon nhw i ffwrdd gyda ei gilydd ar ei feic modur (fel na fyddai yn rhaid i fy modryb briodi mab siop ddodrefn leol yn ôl fy ewyrth) a buon nhw yn briod am dros 50 mlynedd. Rhwng ei gwaith nyrsio byddai yn canu yr organ mewn ffilmiau mud!

Cyfeirnod: WaW0007

Lottie Davies yng ngwisg swyddogol VAD, c.1916

Lottie Davies VAD

Lottie Davies yng ngwisg swyddogol VAD, c.1916

Lottie Davies c. 1916

Lottie Davies

Lottie Davies c. 1916


Mary D Davies

Man geni: Abertawe

Gwasanaeth: Anhysbys, ATS

Cofeb: Senotaff, Abertawe, Morgannwg

Nodiadau: Ni wyddys unrhyw beth am Mary D Davies ar hyn o bryd, ond efallai iddi weithio fel WAAC, yng Ngwasanaeth Cludiant y Fyddin (Army Transport Service).

Cyfeirnod: WaW0119

Enw Mary D Davies, Senotaff Abertawe

Senotaff Abetawe

Enw Mary D Davies, Senotaff Abertawe


Esther Devonald

Man geni: Abertawe

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn Ffatri Arfau Rhyfel

Marwolaeth: TNT poisoning/Gwenwyno gan TNT

Ffynonellau: http://1914-1918.invisionzone.com/forums

Cyfeirnod: WaW0009

Adroddiad papur newydd am y cwest i farwolaeth Esther Devonald, gweithwraig mewn ffatri arfau

Adroddiad papur newydd i'r cwest

Adroddiad papur newydd am y cwest i farwolaeth Esther Devonald, gweithwraig mewn ffatri arfau


Lilian Dove

Man geni: Caerdydd c.1889

Gwasanaeth: Nyrs

Nodiadau: Roedd Lilian Dove yn ferch i gyn-weinidog Eglwys Fethodistaidd Wesleaidd Roath Road, Caerdydd. Goroesodd suddo SS Osmanieh, pan fu Margaret Dorothy Roberts farw, ar 31ain Rhagfyr 1917. Yn ôl The Roath Road Roamer cafodd ei hachub ac nid oedd yn ymddangos ei bod fawr gwaeth wedi’r antur - yr oerfel, y sioc a’r ffrwydrad, heblaw ei bod wedi colli’i holl eiddo. Bu’n nyrsio yn Alexandria tan ddiwedd y Rhyfel. Gwybodaeth trwy garedigrwydd Archifdy Morgannwg (DWESA6).

Ffynonellau: https://archifaumorgannwg.wordpress.com/

Cyfeirnod: WaW0113


Annie Mary Davies

Man geni: Abergele, Sir Ddinbych

Gwasanaeth: Nyrs, VAD

Cyfeirnod: WaW0181

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Annie Mary Davies

Cerdyn cofnod y Groes Goch

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Annie Mary Davies

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Annie Mary Davies (cefn)

Cerdyn cofnod y Groes Goch (cefn)

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Annie Mary Davies (cefn)Annie M Evans

Gwasanaeth: Gweithwraig, QMAAC

Cyfeirnod: WaW0073


Mary Evans

Man geni: Trawsfynydd, 1890?

Gwasanaeth: Astudio Amaeth

Nodiadau: Roedd Mary Evans yn chwaer i’r bardd Hedd Wyn, Ellis Humphrey Evans. Roedd yn astudio yng Ngholeg Amaeth Madryn, ger Pwllheli. Mae’r llythyr hwn, a ysgrifennwyd yn Hydref 1917, yn gofyn am arian, yn trafod ei bywyd, ac yn mynegi hiraeth o golli’i diweddar frawd.

Cyfeirnod: WaW0097

Llythyr Mary Evans at ei rhieni 1

Llythyr Mary Evans 1

Llythyr Mary Evans at ei rhieni 1

Llythyr Mary Evans at ei rhieni 2

Llythyr Mary Evans 2

Llythyr Mary Evans at ei rhieni 2


Llythyr Mary Evans at ei rhieni 3

Llythyr Mary Evans 3

Llythyr Mary Evans at ei rhieni 3

Cyfieithiad i’r Saesneg o lythyr Mary Evans

Cyfieithiad i’r Saesneg o lythyr Mary Evans

Cyfieithiad i’r Saesneg o lythyr Mary Evans


Annie M Evans

Man geni: Cwmdar c.1872

Gwasanaeth: Nyrs, SWH, 1915 - 1916

Nodiadau: Cyn fetron Ysbyty Twymyn Blackburn oedd Annie Evans. Ymunodd ag Ysbyty Menywod yr Alban yn Valjevo, Serbia yn 1915. Cymerwyd hi a’r uned yr oedd yn ei gwasanaethu yn garcharorion rhyfel gan yr Awstriaid ar 10fed Tachwedd 1915. Wedi misoedd o ddadlau gan Dr Alice Hutchinson, Pennaeth yr uned cafodd hi a 32 arall eu hanfon adre i Brydain.

Ffynonellau: http://scottishwomenshospitals.co.uk/women/

Cyfeirnod: WaW0111Administration