English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl galwedigaeth

Jane E Jones

Man geni: Tan-yr-Allt, Cynwyd

Cofeb: Rhyfel Cofeb, Cynwyd, Merionydd

Nodiadau: Ni wyddys unrhyw beth am Jane E Jones ar hyn o bryd

Ffynonellau: http://www.clwydfhs.org.uk/cofadeiladau/cynwyd_wm.htm,http://1914-1918.invisionzone.com/forums/index.php?showtopic=131503

Cyfeirnod: WaW0144

Enw Jane E Jones, Cofeb Rhyfel, Cynwyd

Cofeb Rhyfel, Cynwyd

Enw Jane E Jones, Cofeb Rhyfel, Cynwyd


Eunice Thomas

Man geni: Abertawe ?

Cofeb: Capel Mynydd Bach, Abertawe, Morgannwg

Nodiadau: Ni wyddys unrhyw beth am Eunice Thomas y gwelir ei hen war Restr Anrhydedd Capel Mynydd Bach, Abertawe (60)

Cyfeirnod: WaW0162

Cofnod o wasanaeth rhyfel Eunice Thomas ar Restr Anrhydedd Capel Mynydd Bach, Swansea

Restr Anrhydedd

Cofnod o wasanaeth rhyfel Eunice Thomas ar Restr Anrhydedd Capel Mynydd Bach, Swansea


Nellie Jones

Man geni: Angorfa, Caergybi

Cofeb: Capel Armenia, Caergybi, Ynys Môn

Ffynonellau: http://www.anglesey.info/holyhead-armenia-chapel-war-memorials.htm

Cyfeirnod: WaW0166

Cofnod o wasanaeth rhyfel Nellie Jones ar Restr Anrhydedd Capel Armenia Caergybi

Restr Anrhydedd

Cofnod o wasanaeth rhyfel Nellie Jones ar Restr Anrhydedd Capel Armenia Caergybi


Maggie Jones

Man geni: Angorfa, Caergybi

Cofeb: Capel Armenia, Caergybi, Ynys Môn

Nodiadau: Ni wyddys unrhyw beth am Maggie Jones y gwelir ei hen war Restr Anrhydedd Capel Armenia, Caergybi.

Ffynonellau: http://www.anglesey.info/holyhead-armenia-chapel-war-memorials.

Cyfeirnod: WaW0169

Cofnod o wasanaeth rhyfel Maggie Jones ar Restr Anrhydedd Capel Armenia Caergybi

Rhestr Anrhydedd

Cofnod o wasanaeth rhyfel Maggie Jones ar Restr Anrhydedd Capel Armenia Caergybi


Hetty Onions

Cofeb: Eglwys Wesley, Tredegar, Sir Fynwy

Nodiadau: Gwelir enw Hetty Onions at y Rhestr Anrhydedd (dan QM WAACS) gynt yn yr Eglwys Wesleaidd, Teras Harcourt, Tredegar

Cyfeirnod: WaW0163

Enw Hetty Onions ar y Rhestr Anrhydedd

Rhestr Anrhydedd

Enw Hetty Onions ar y Rhestr Anrhydedd


Rose Powell

Man geni: Tredegar ?

Cofeb: Eglwys Wesleaidd , Tredegar, Sir Fynwy

Nodiadau: Gwelir enw Rose Powell at y Rhestr Anrhydedd (dan QM WAACS) gynt yn yr Eglwys Wesleaidd, Teras Harcourt, Tredegar rn

Cyfeirnod: WaW0164

Enw Rose Powell ar y Rhestr Anrhydedd rn

Rhestr Anrhydedd

Enw Rose Powell ar y Rhestr Anrhydedd rn


Miss Williams (Mrs Fisher)

Man geni: Abertyleri

Nodiadau: Eisteddodd Miss Williams, y cyfeiriri ati yn adroddiadau’r wasg fel Mrs Fisher hefyd, wrth droed Cofeb Ryfel Abertyleri yn ei seremoni gysegru ar 1af Rhagfyr, 1926. Roedd yn gwisgo medalau ei thri brawd a laddwyd yn ymladd yn Ffrainc.

Ffynonellau: Angela Gaffney Aftermath: remembering the Great War in Wales University of Wales Press 1998; http://www.britishpathe.com/video/lord-allenby-unveils-abertillery-war-memorial/query/monuments

Cyfeirnod: WaW0210

Miss Williams yn seremoni gysegru Cofeb Ryfel Abertyleri, 1af Rhagfyr 1926.

Cofeb Ryfel Abertyleri

Miss Williams yn seremoni gysegru Cofeb Ryfel Abertyleri, 1af Rhagfyr 1926.


Helen Smith (Thomas)

Man geni: Abertawe

Marwolaeth: 1993, Abertawe, Achos anhysbys

Nodiadau: Ganed Helen Smith yn 1908, yn ferch i Alfred ac Elizabeth Smith o Abertawe a ymfudodd i America pan oedd Helen ychydig fisoedd oed. Yn 1915 penderfynon nhw ddychwelyd i Abertawe, a hwylion nhw ar y Lusitania. Pan ymoswyd ar y llong gan dorpido ar 7fed Mai 1915 gwahanwyd Helen oddi wrth ei rhieni a’i brawd bach Hubert. Buon nhw farw, ond achubwyd hi gan y gohebydd o Ganada, Ernest Cowper. Adunwyd hi â’i modryb, Cecelia Owens, teithwraig arall a gollodd ei dau fab pan suddwyd y llong. Yn ddiweddarach priododd hi John Henry Thomas a byw am weddill ei hoes yn Abertawe.

Ffynonellau: http://www.rmslusitania.info/people/second-cabin/helen-smith/

Cyfeirnod: WaW0227

Helen Smith a’i hachubydd Ernest Cowper. Tynnwyd y llun yn Queenstown, Swydd Cork, Iwerddon. Mae Helen yn gwisgo dillad newydd a roddwyd iddi gan berson lleol a oedd yn dymuno’n dda iddi.

Helen Smith

Helen Smith a’i hachubydd Ernest Cowper. Tynnwyd y llun yn Queenstown, Swydd Cork, Iwerddon. Mae Helen yn gwisgo dillad newydd a roddwyd iddi gan berson lleol a oedd yn dymuno’n dda iddi.

Adroddiad am hanes un a oroesodd y Lusitania Helen Smith (1).  Cambrian Daily Leader 10 Mai 1915

Adroddiad papur newydd (1)

Adroddiad am hanes un a oroesodd y Lusitania Helen Smith (1). Cambrian Daily Leader 10 Mai 1915


Adroddiad am hanes un a oroesodd y Lusitania Helen Smith (2). Cambrian Daily Leader 10 Mai 1915

Adroddiad papur newydd (2)

Adroddiad am hanes un a oroesodd y Lusitania Helen Smith (2). Cambrian Daily Leader 10 Mai 1915

Adroddiad am hanes un a oroesodd y Lusitania Helen Smith (3). Cambrian Daily Leader 10 Mai 1915

Adroddiad papur newydd (3)

Adroddiad am hanes un a oroesodd y Lusitania Helen Smith (3). Cambrian Daily Leader 10 Mai 1915


Welsh Book of Remembrance /Llyfr Cofio Cenedlaetho

Cofeb: Y Deml Heddwch, Caerdydd, Sir Morgannwg

Nodiadau: Crëwyd Llyfr Cofio Cenedlaethol Cymru fel Rhestr Anrhydedd i gydfynd â dadorchuddio Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd yn 1928. Ymgais ydyw i restru pob dyn a dynes o waed neu o rieni Cymreig … a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel 1914-1918. Cyn agor y Deml Heddwch yn 1938 câi’r llyfr ei arddangos yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Cynhwysir sawl menyw: y ddwy stiwardes Hannah Owen a Louisa Parry a fu farw pan darawyd yr RMS Leinster gan dorpido yn 1918; aelodau o’r QMAAC Gertrude Dyer, Jean Roberts, Mary Elizabeth Smith a Lizzie Dora Stephens; ac o’r Fintai Gymorth Ategol Gladys Maud Jones, Gwynedd Llewellyn, Amy Curtis, Eva Davies, Margaret M Evans, Lilian Jones, Edith Tonkin, Jenny Williams a Frances Sprake Jones QAIMNS.rnNid yw’n glir pam y dewiswyd cynnwys y menywod arbennig hyn. Yn y safle we hon ceir enwau llawer o fenywod y gellid bod wedi eu cynnwys. At hyn, nid oedd gan Gladys Maud Jones na Gwynedd Llewellyn, er gwaetha’u henwau, gyswllt diweddar â Chymru o gwbl.

Ffynonellau: http://www.walesforpeace.org/whybookofremembrance.html; https://www.llgc.org.uk/llyfrycofio

Cyfeirnod: WaW0237

Llyfr Cofio Cenedlaethol Cymru, yn cynnwys enwau 35,000 o ddynion a menywod a wasanaethodd ac a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Llyfr Cofio Cenedlaethol Cymru

Llyfr Cofio Cenedlaethol Cymru, yn cynnwys enwau 35,000 o ddynion a menywod a wasanaethodd ac a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.


Edith Frances Barker

Man geni: Lerpwl

Gwasanaeth: VAD, February/Chwefror 1915 – Apr

Marwolaeth: 1918/04/03, St Omer, Ffrainc, Illness / Salwch

Cofeb: Eglwys Sant Collen, Llangollen, Sir Ddinbych

Nodiadau: Ganed hi yn 1869, yn ferch i fragwr o Lerpwl. Trigai Edith gyda’i dau frawd yn Neuadd Pen-y-Bryn, Llangollen am sawl blwyddyn o 1901 ymlaen. Bu’n nyrsio ym Malta a Ffrainc lle bu farw yn 49 mlwydd oed. Cafodd ei chladdu ym Mynwent Goffa Longueness (St Omer) a gwelir ei henw ar Gofeb Ryfel Llangollen.

Ffynonellau: https://grangehill1922.wordpress.com/2013/11/19/edith-frances-barker/

Cyfeirnod: WaW0174

Dogfen yn rhoi cyfarwyddiadau am arysgrifau ar gerrig beddau ym mynwent Goffa Longueness. Nodir arni bod  Edith yn 49oed.

Dogfen Beddau’r Imperial War

Dogfen yn rhoi cyfarwyddiadau am arysgrifau ar gerrig beddau ym mynwent Goffa Longueness. Nodir arni bod Edith yn 49oed.

 Cofnod y Groes Goch Edith Frances Barker.

Cofnod y Groes Goch (cefn)

Cofnod y Groes Goch Edith Frances Barker.


Cofnod y Groes Goch Edith Frances Barker. Yn ôl hwn roedd hi’n 37 oed.

Cerdyn cofnod y Groes Goch

Cofnod y Groes Goch Edith Frances Barker. Yn ôl hwn roedd hi’n 37 oed.


Cofeb Ryfel Llangollen. Gwelir enw Edith tua brig yr ail golofn o’r chwith.

Cofeb Rhyfel

Cofeb Ryfel Llangollen. Gwelir enw Edith tua brig yr ail golofn o’r chwith.Administration