English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl cofeb

Maud Starkie Bence

Man geni: Suffolk

Gwasanaeth: Gwirfoddolwraig, 1914 - 1916

Marwolaeth: 1916-06-01, Folkestone, Achos anhysbys

Cofeb: Plac pres coffa, St Brynach, Breconshire

Nodiadau: Roedd Maud Starkie Bence yn gyn-chwaraewraig golff, ac yn ffrind i Arglwydd Glanusk, Arglwydd Raglaw Sir Frycheiniog. Ar ddechrau’r rhyfel bu’n cofrestru holl gerbydau modur y sir ar gyfer eu defnyddio mewn argyfwng. Cyhoeddwyd ei hapêl gyntaf ar 13eg Awst 1914. Erbyn 20fed Awst roedd ganddi fanylion 552 cerbyd, a 150 ohonynt wedi eu cynnig i’r gwaith. Aeth yn ei blaen i godi arian ar gyfer cysuron i Ffinwyr De Cymru. Pan fu farw yn 48 oed yn 1916 codwyd plac er cof amdani gan Ffinwyr De Cymru.

Ffynonellau: The Brecon County Times Neath Gazette and General Advertiser for the Counties of Brecon Carmarthen Radnor Monmouth Glamorgan Cardigan Montgomery Hereford 10th September 1914; The Brecon County Times Neath Gazette and General Advertiser for the Counties of Brecon Carmarthen Radnor Monmouth Glamorgan Cardigan Montgomery Hereford 6th July 1916

Cyfeirnod: WaW0057

Llun o Maud Starkie Bence yn chwarae golff, 1890

Maud Starkie Bence

Llun o Maud Starkie Bence yn chwarae golff, 1890

Coflech i Maude Starkie Bence, Eglwys Sant Brynach, Llanfrynach

Eglwys Sant Brynach Llanfrynach

Coflech i Maude Starkie Bence, Eglwys Sant Brynach, Llanfrynach


Beatrice [B] Picton Turbervill (Picton Warlow)

Man geni: Fownhope, Swydd Henffordd

Gwasanaeth: Gweithwraig dros Ddirwest a Lles, warden hostel gweithwragedd ffatrïoedd arfau rhyfel, H M Factories, before/cyn 1916 - 1918

Marwolaeth: 1958, Achos anhysbys

Cofeb: Priordy Ewenny, Ewenny, Bro Morgannwg

Nodiadau: Roedd Beatrice yn efeilles i Edith Turbervill [qv]. Yn ferch ifanc cadwodd ei chyfenw gwreiddiol Picton-Warlow; newidiodd ei thad yr enw pan etifeddodd Briordy Ewenni yn 1891. Cyn y Rhyfel roedd yn frwd dros hyrwyddo achos Dirwest a hi oedd Cadeirydd cangen Caerdydd o Gymdeithas Ddirwest Menywod Prydain. Yn 1916 penodwyd hi yn bennaeth un o hosteli gweithwragedd y ffatrïoedd arfau rhyfel yn Woolwich. Flwyddyn yn ddiweddarach symudodd i Coventry yn Warden yr Housing Colony for Women Munitions Workers, sefydliad mawr â staff o 200, â rhai gweithwyr ifanc anystywallt iawn. ‘Roedd y gweithwyr Gwyddelig- Cymreig … yn taflu bwyd a tsieina ac eitemau o ddodrefn bwrdd at y gweinyddesau, at ei gilydd, a thrwy’r ffenestri’. Fodd bynnag llwyddodd y Gymraes Miss Picton Turbervill a’i chydweithwraig y Wyddeles, Miss MacNaughton i gael trefn ar bethau. Ar ddiwedd y Rhyfel bu ar daith ddarlithio yn UDA, yn siarad am Waith Lles ym Mhrydain. Am sawl blwyddyn wedi’r rhyfel bu’n ymwneud â gwaith Dr Barnardos.

Ffynonellau: Monthly Labor Review Volume 7 Issue 6 [US]

Cyfeirnod: WaW0443

Adroddiad am Gyfarfod Blynyddol cangen Caerdydd o Gymdeithas Ddirwest Menywod Prydain gyda Beatrice Picton Warlow yn y gadair. Evening Express 18 Ionawr 1901.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am Gyfarfod Blynyddol cangen Caerdydd o Gymdeithas Ddirwest Menywod Prydain gyda Beatrice Picton Warlow yn y gadair. Evening Express 18 Ionawr 1901.

Adroddiad ar waith Beatrice Picton Turbervill (a’i chydweithwraig Miss MacNaughton) a ymddangosodd yn y cylchgrawn Americanaidd Monthly Labor Review.

Monthly Labor Review

Adroddiad ar waith Beatrice Picton Turbervill (a’i chydweithwraig Miss MacNaughton) a ymddangosodd yn y cylchgrawn Americanaidd Monthly Labor Review.


Cofeb i Beatrice Picton Turbervill, Priordy Ewenni

Cofeb

Cofeb i Beatrice Picton Turbervill, Priordy Ewenni


Mary Edith Nepean (née Bellis)

Man geni: Llandudno

Gwasanaeth: Nofelydd, artist, colofnydd, Prif Swyddog VAD , VAD, 1914 - 1919

Marwolaeth: 1960, Llandudno ?, Achos anhysbys

Cofeb: Eglwys Sant Tudno, Llandudno, Caernarfon

Nodiadau: Ganwyd Edith Nepean yn 1876: ei thad oedd John Bellis, Gwarcheidwad y Tlodion yn Llandudno. Roedd yn artist talentog, gan ennill medal arian yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1894, yn ogystal â gwobrau paentio a llenyddol mewn eisteddfodau lleol. Priododd Molyneux Edward Nepean yn 1899 a symudodd i dde-ddwyrain Lloegr. Yn 1914 penodwyd hi’n Brif Swyddog Mintai Folkestone o’r Groes Goch, swydd a ddaliodd tan 1919. Cyhoeddodd ei nofel ramantus gyntaf ‘Gwyneth and the Welsh Hills’ yn 1917. Cafodd hon ei gwneud yn ffilm fud yn 1921. Dilynwyd hon gan ‘Welsh love’ a nifer o deitlau tebyg. Ysgrifennai hefyd ar gyfer cylchgronau ffilm cyfredol.

Ffynonellau: https://womenandsilentbritishcinema.wordpress.com/the-women/edith-nepean\r\n http://historypoints.org/index.php?page=grave-of-mary-edith-nepean

Cyfeirnod: WaW0269

Edith Nepean c 1930

Edith Nepean

Edith Nepean c 1930

Adroddiad am lwyddiant Edith Bellis yn Eisteddfod 1894. The Weekly News and Visitors’ Chronicle 20fed Gorffennaf 1894.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am lwyddiant Edith Bellis yn Eisteddfod 1894. The Weekly News and Visitors’ Chronicle 20fed Gorffennaf 1894.


Cerdyn y Groes Goch yn manylu ar wasanaeth Edith Nepean

Cerdyn cofnod y Groes Goch

Cerdyn y Groes Goch yn manylu ar wasanaeth Edith Nepean

Nofel gyntaf Edith, Gwyneth of the Welsh Hills. Dywedir i Lloyd George ei hannog i ysgrifennu.

Gwyneth of the Welsh Hills

Nofel gyntaf Edith, Gwyneth of the Welsh Hills. Dywedir i Lloyd George ei hannog i ysgrifennu.


Cyhoeddusrwydd ar gyfer nofel Edith Welsh Love. Cambria Daily Leader17eg Medi 1919

Cyhoeddusrwydd papur newydd

Cyhoeddusrwydd ar gyfer nofel Edith Welsh Love. Cambria Daily Leader17eg Medi 1919

Enghraifft o ysgrifennu Edith Nepean am ffilmiau, 1932.

Picture Show Annual 1932

Enghraifft o ysgrifennu Edith Nepean am ffilmiau, 1932.


Margaret Evans Thomas

Man geni: Pwllheli

Gwasanaeth: Nyrs staff, TFNS, 1914 - 1918

Marwolaeth: 1918-11-08, Ysbyty Cyffredinol 1af Llundain, Pneumonia

Cofeb: Cofeb Ryfel, Cofeb i’r Nyrsys, Ysbyty St Bartholomew's , Pwllheli; Llanelwy, Caernarfon, Sir y Fflint, Llundain

Nodiadau: Roedd Margaret o deulu Cymraeg ei iaith a magwyd hi ym Mhwllheli o pan oedd hi’n 9 oed gan ei modryb a’i hewyrth. Mae’n debygol iddi hyfforddi’n nyrs yn Llundain, efallai yn Ysbyty St Bartholomew a ddaeth yn Ysbyty Gyffredinol gyntaf Llundain. Yn ystod y Rhyfel gwasanaethodd yn Nyrs Staff nes iddi farw o’r ffliw yn 28 oed. Disgrifiwyd hi fel person llawen a pharod. Talodd y Swyddfa Ryfel gostau ei hangladd o £20 2s 0d. Ar ei charreg fedd ym mynwent Pwllheli gwelir y plac coffa (a elwid yn ‘dead man’s penny’) a anfonwyd at ei pherthnasau ar ôl y rhyfel. Gwelir ei henw hefyd ar Gofeb y Nyrsys yng nghadeirlan Llanelwy. Diolch i Wayne Bywater.

Ffynonellau: http://www.flintshirewarmemorials.com/memorials/st-asaph-memorial/st-asaph-cathedral-welsh-nurses-ww1/thomas-margaret-evans WO-399-14971

Cyfeirnod: WaW0017

Enw M E Thomas, Cofeb Ryfel Pwllheli

Cofeb Ryfel Pwllheli

Enw M E Thomas, Cofeb Ryfel Pwllheli

Llythyr oddi wrth Miss Sidney Brown at Agnes Conway o Adran Fenywod yr Imperial War Museum yn rhestri enw Margaret a’i bod wedi marw o niwmonia.

Llythyr

Llythyr oddi wrth Miss Sidney Brown at Agnes Conway o Adran Fenywod yr Imperial War Museum yn rhestri enw Margaret a’i bod wedi marw o niwmonia.


Bedd Margaret Evans Thomas ym mynwent Pwllheli yn dangos ei ‘dead man’s penny’. Diolch i Veronica Ruth

Bedd Margaret Evans Thomas

Bedd Margaret Evans Thomas ym mynwent Pwllheli yn dangos ei ‘dead man’s penny’. Diolch i Veronica Ruth

Enw Margaret Evans Thomas, cofeb 1st London General Hospital

Cofeb rhyfel

Enw Margaret Evans Thomas, cofeb 1st London General Hospital


Enw Margaret Evans Thomas, ar Gofeb y Nyrsys, Cadeirlan Llanelwy

Cofeb y Nyrsys, Cadeirlan Llanelwy

Enw Margaret Evans Thomas, ar Gofeb y Nyrsys, Cadeirlan Llanelwy

Llythyr oddi wrth fodryb Margaret, Mrs Summers yn egluro’r enwau gwahanol ar ei thaliadau angladd.

Llythyr

Llythyr oddi wrth fodryb Margaret, Mrs Summers yn egluro’r enwau gwahanol ar ei thaliadau angladd.


Llythyr oddi wrth fab-yng-nghyfraith Mrs Summers yn egluro’r enwau gwahanol am daliadau angladd Margaret.

Llythyr

Llythyr oddi wrth fab-yng-nghyfraith Mrs Summers yn egluro’r enwau gwahanol am daliadau angladd Margaret.


Caroline Maud Edwards

Man geni: Casnewydd

Gwasanaeth: Prif Nyrs, QARNNS

Marwolaeth: 1915/12/30, Explosion/Ffrwydrad

Cofeb: Cofeb Forol Chatham, Chatham, Caint

Nodiadau: Roedd y Chwaer Edwards yn gwasanaethu ar HMHS Drina, ond ar ymweliad â HMS Natal gydag eraill i weld ffilm Nadolig. Bu farw gydag o leiaf 400 o bobl eraill mewn ffrwydrad diesboniad.

Ffynonellau: http://www.northern-times.co.uk/Opinion/Stones-Throw/The-little-known-tragedy-of-HMS-Natal-07112012.htm

Cyfeirnod: WaW0091

Enw Caroline Edwards, QARNNS, ar Gofeb Forol Chatham

Enw Caroline Edwards ar Gofeb Forol Chatham

Enw Caroline Edwards, QARNNS, ar Gofeb Forol Chatham

Maud Edwards yn iwnifform y QARNNSrn

Maud Edwards

Maud Edwards yn iwnifform y QARNNSrn


Ethel Maud Lilian Richards

Man geni: Cwmbrân

Gwasanaeth: Gweinyddes, WAAC then WRAF, 1918/03/10 – 1918/10/02

Marwolaeth: 1918/10/02, Influenza ? / Ffliw ?

Cofeb: Claddfa Filwrol Shorncliffe, Shorncliffe, Caint

Nodiadau: Ymrestrodd Ethel gyda’r WAAC yng Nghaerdydd, ac anfonwyd hi i Gaerwynt. Trosgwyddwyd hi i’r WRAF pan gafodd e’i sefydlu yn 1918. 26 oed oedd hi pan fu farw.

Cyfeirnod: WaW0357

Cofnod bedd Ethel Richards, Claddfa Shorncliffe, Caint.

Cofnod bedd

Cofnod bedd Ethel Richards, Claddfa Shorncliffe, Caint.

Cofrestr yn cynnwys bedd Ethel Richards yng Nghladdfa Shorncliffe, Caint

Cofrestr beddau

Cofrestr yn cynnwys bedd Ethel Richards yng Nghladdfa Shorncliffe, Caint


Elizabeth Anne (Lizzie) Jones

Man geni: Aberteifi

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn Ffatri Arfau Rhyfel

Marwolaeth: 1916-10-23, Aberteifi, TNT poisoning / Gwenwyno TNT

Cofeb: Senotaff, Aberteifi, Ceredigion

Nodiadau: 22 oed, wedi gweithio yn Ffatri Bowdwr Pen-bre. Hawliodd ei mam Mary Anne Williams iawndal am ei marwolaeth.

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/ceredigion-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0034

Enw Elizabeth Jones, Cofeb Ryfel Aberteifi

Cofeb Ryfel Aberteifi

Enw Elizabeth Jones, Cofeb Ryfel Aberteifi


Adroddiad papur newydd

Ffotograff o Lizzie a gasglwyd gan Is-bwyllgor Menywod yr Imperial War Museum fel rhan o’i chasgliad a fenywod a fu farw yn ystod y Rhyfel.

Lizzie Jones

Ffotograff o Lizzie a gasglwyd gan Is-bwyllgor Menywod yr Imperial War Museum fel rhan o’i chasgliad a fenywod a fu farw yn ystod y Rhyfel.


Llythyr oddi wrth Glerc Tref Aberteifi am ffotograff o Lizzie Jones

Llythyr

Llythyr oddi wrth Glerc Tref Aberteifi am ffotograff o Lizzie Jones


Ellen Myfanwy Williams

Man geni: Aberteifi

Gwasanaeth: Nyrs, 1914 - 1915

Marwolaeth: 1915-01-19, Ysbyty West Bromwich , Achos anhysbys

Cofeb: Senotaff, Aberteifi, Ceredigion

Nodiadau: 26 oed. Claddwyd yng nghladdfa Aberteifi.

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/ceredigion-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0066

Enw Ellen Williams, Cofeb Ryfel y Santes Fair,  Aberteifi

Nyrs Williams

Enw Ellen Williams, Cofeb Ryfel y Santes Fair, Aberteifi


Grace Evans (later Nott/Nott yn ddiweddarach)

Man geni: Cymtydu

Gwasanaeth: Nyrs, 1914 - 1918

Marwolaeth: 1930-11-16, Johannesberg, Achos anhysbys

Cofeb: Plac, St Tysilio, Cwmtydu, Ceredigion

Nodiadau: Bu farw yn ol y plac o ganlyniad i wasanaethu’r rhyfel yn Nwyrain Affrica yn ystod y Rhyfel Mawr 1914-1918.

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/ceredigion-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0014

Coflech i Grace Evans Eglwys Sant Tysilio, Cwmtydu

Eglwys Sant Tysilio Cwmtydu

Coflech i Grace Evans Eglwys Sant Tysilio, Cwmtydu


Ella Richards

Man geni: Llanbedr Pont Steffan

Gwasanaeth: Nyrs, VAD

Marwolaeth: 1918-10-14, Salonica, Pneumonia / Niwmonia

Cofeb: Cofeb Ryfel, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

Nodiadau: 31 oed. Claddwyd yng nghladdfa Brydeinig Mikra, Salonica

Ffynonellau: Cambrian News and Merionethshire/Meirionnydd Standard 9 May/Mai 1919

Cyfeirnod: WaW0050

Nyrs Ella Richards yn ei gwisg swyddogol fel Mintai Gymorth Gwirfoddol (VAD)

Nyrs Ella Richards

Nyrs Ella Richards yn ei gwisg swyddogol fel Mintai Gymorth Gwirfoddol (VAD)

Enw Nyrs Ella Richards, Cofeb Ryfel Llanbedr Pont Steffan

Llanbedr Pont Steffan

Enw Nyrs Ella Richards, Cofeb Ryfel Llanbedr Pont Steffan


Enw Ella Richards, Cofeb Ryfel Capel Soar

Capel Soar 1

Enw Ella Richards, Cofeb Ryfel Capel Soar

Enw Ella Richards, Coflech Capel Soar

Capel Soar 2

Enw Ella Richards, Coflech Capel Soar


Sôn am Ella Richards mewn adroddiadau yn y Cambrian News a’r Merionethshire Standard 18 Gorffennaf 1919

Adroddiad papur newydd

Sôn am Ella Richards mewn adroddiadau yn y Cambrian News a’r Merionethshire Standard 18 Gorffennaf 1919

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Ella Richards

Cerdyn y Groes Goch

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Ella Richards


Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Ella Richards

Cerdyn y Groes Goch (cefn)

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Ella RichardsAdministration